gjutasfalt Arboga

Utan gjutasfalt hade Arboga sett helt annorlunda ut. Detsamma gäller förstås för andra städer och samhällen, i Sverige och i allaa andraa delar av världen. Det råder inga som helst tvivel om att denna smidiga och anpassningsbara typ av asfalt går att använda i väldigt många olika syften och former. Från mindre projekt i parker, på innergårdar och skolgårdar till större projekt som innebär exempelvis asfaltering av stora vägbyggen, brobyggen och tunnlar. Beläggningen är vattentät och extremt hållbar under en lång tid efter att den har lagts ut. Den är bituminös och innehåller tillsatser av sten och sand i olika storlekar som gör den extra slitstark. Beroende på vilken typ av bygge som asfalten ska användas till, tillsätter man olika tillsatser. Asfalt som exempelvis syftar till att stå pall för tung fordonstrafik under dygnets alla timmar kräver en helt annan hållfasthet än den som ska verka som beläggning på en skolgård. Gjutasfaltsbeläggning och asfaltsmix hör till de två främsta grundkategorierna av den här typen av asfalt.

Fördelarna med gjutasfalt på byggen i Arboga är uppenbara. Det som gjort den här typen av beläggning så populär är dess förmåga att kunna anpassas och formas efter specifika projekt och syften. Asfaltstypen är mycket smidig att använda för de som har kunskap på området, men tillverkad och/eller tillämpad på fel sätt kan arbetet bli dyrt. Faktum är att asfalteringsarbeten som är utförda på fel sätt kostar Sverige mångmiljonbelopp varje år. Det är därför väldigt viktigt att man, som kund av gjutasfaltstjänster i Arboga, ser till att företaget man väljer att samarbeta med har den kompetens som krävs.

Hos oss på GW Asfalt hittar du mångåriga experter på den här typen av asfalteringsarbeten. Välkommen!

Gjutasfalt med GW Asfalt i Arboga

Vi vågar sticka ut hakan och kalla oss för experter på de flesta typer av tätskiktsarbeten. Detta är inget undantag. GW Asfalt har arbetat med gjutasfalt på olika projekt i Arbogaregionen under lång tid. Vårt asfalteringsteam besitter den långa erfarenhet och breda kompetens som är helt nödvändig för att kunna utföra bästa möjliga jobb. Vi är fullt medvetna om att teknikutvecklingen ständigt bidrar till metoder som är både smartare och mer miljövänliga än föregångarna. Därför ser vi till att aldrig fastna i gamla rutiner och konventioner, utan försöker alltid att följa med i den senaste utvecklingen på området!

Förutom att vi tillhör stadens mest erfarna företag på området ser vi också till att alltid värna om våra kundrelationer. Vi föredrar transparenta samarbeten och för därför alltid nära dialog med de vi arbetar med. Detta oavsett om det handlar om privatpersoner, företag eller om vi jobbar med projekt för Vägverket.

Gjutasfalt för fuktsäkra byggen i Arboga

När det uppstår små hålrum i asfalten riskerar beläggningen att fuktskadas eftersom vatten kan tränga ner i den. Men den här typen av asfalt är särskilt framtagen för att motverka fuktskador. Den innehåller nämligen mer finmaterial och bindemedel än andra asfaltstyper, vilket motverkar hålbildning. På GW Asfalt förser vi Arboga byggen med gjutasfalt för att motverka att sprickor och andra deformationer i beläggningen uppstår. Det är vanligt att vi använder den här typen av fuktsäkrade tätskikt när vi exempelvis arbetar med byggen av parkeringar, terrasser och broar, och vid renovering av innergårdar. Det är dessutom ett lysande material efter att skadan har skett. På Arboga högtrafikerade gator uppstår ofta hål och sprickor i asfalten, och i dessa lägen fungerar asfalten utmärkt som material för reparation!

Gjutasfalt för kreativt arbete

Tack vare att gjutasfalt är så pass formbart används det idag i mängder av olika syften i Arboga. Beroende på vilket stenmaterial man väljer kan det justeras och färgas utefter önskemål. Det är därför som det har blivit en särskilt vanlig beläggning då man vill skapa diverse dekorationer på gator och torg ute i landet. Gjutasfalt är både lättrengörligt och enkelt att anpassa, och därför pryder det allt fler ställen i Arboga. Det kan handla om allt från hotell, restauranger och andra stora anläggningar till bostäder. Man slipar och formar materialet så att det tar den form som man själv önskar, helt enkelt!

Produkter för arbeten inom tätskikt och gjutasfalt i Arboga

På GW Asfalt är vi mån om att kunna erbjuda våra kunder en bred katalog vad gäller arbeten inom tätskikt. Därför arbetar vi med flera av marknadens mest populära produkter på området.

PGJA

För att hindra vatten och fukt från att tränga in i asfalten är det få beläggningar som fungerar så effektivt som PGJA. Det är en slitstark gjutasfalt som vi på GW Asfalt har använt i många olika byggprojekt i Arboga genom åren. Eftersom den är särskilt hållbar och vattentät används den ofta där marken kommer att utsättas för högt tryck och mycket nederbörd. Parkeringsplatser är ett vanligt exempel på där PGJA används frekvent. PGJA kan med fördel kombineras med en tätskiktsmatta för att ge extra vattentätt och hållbart resultat.

PM 93

PM 93 är en isoleringsmassa som är baserad på bitumen (SBS). Massan är mycket vattentät och används därför ofta som tätskikt på byggen som broar, gårdsbjälklag och terrasser. Precis som med beläggningsgjutasfalten PGJA kan man kombinera PM 93 med en tätskiktsmatta för att uppnå extra tätt och bra resultat på byggen i Arboga.

Binapont

Precis som med många andra tätskiktsprodukter är även denna spackelmassa baserad på bitumen. När vi använder Binapont kan vi på ett effektivt sätt och med högklassigt resultat jämna till ytan innan vi påbörjar beläggningen av gjutasfalten i Arboga. Den fungerar alltså i förebyggande syfte för att underlätta för resten av arbetet. Binapont är en utmärkt lösning när underlaget som man ska arbeta med är ojämnt!

Membran 5/5BRO

Fuktisolering är viktigt i alla typer av markarbeten och byggnationer. Men få projekt har så stränga regler kring tätskikt som arbeten med broar har. På GW Asfalt använder vi oss av isoleringen Membran 5/5BRO när vi utför arbeten som kräver extra effektivt skydd mot fukt. När vi lägger gjutasfalt i Arboga är detta material att föredra då det både ger effektiv isolering och håller under en lång tid.

Isoglasyr 11p - Primer

Isoglasyr 11p är en asfaltsprimer som vi använder i förebyggande syfte i samband med vissa typer av byggen. Den kan vara särskilt viktig och effektiv som behandling innan beläggning av gjutasfalt i Arboga. Primern torkar snabbt och lägger sig som ett ytterligare tätande lager mellan själva underlaget och beläggningen innan arbetet drar igång.

Att känna till om gjutasfalt i Arboga

På GW Asfalt har vi arbetat med gjutasfalt i Arboga under väldigt lång tid. Vi kan därför allt som går att veta om den här typen av material och arbeten, men är samtidigt väl medvetna om att det kan vara främmande kunskap för många. Känner du dig vilsen kring den här typen av asfalt, men står inför ett arbete som kräver ytterligare kunskap? Då följer här lite kuriosa om tillverkningen och tillämpningen som du kanske kan ha användning av.

Tillverkning

Man tillverkar den här särskilda typen av asfalt på anpassade asfaltsverk. Gjutasfalten tillverkas bland annat på en anläggning i Arlanda, norr om Arboga. Massan som kommer att pryda vägar, terrasser, broar och andra markarbeten transporteras i så kallade transportkokare till olika platser i Sverige. Det är viktigt att asfalten inte stelnar mellan tillverkningen i Arboga och på väg mot slutdestinationen. Och därför krävs en behållare som bibehåller precis rätt temperatur för att inte massan ska förstöras.

Tillämpning

När vi lägger gjutasfalt i Arboga hanterar vi material som håller väldigt hög temperatur. För att resultatet ska bli felfritt och optimalt krävs att temperaturen på asfalten är runt tvåhundra grader när vi lägger den. Det är tack vare det höga gradantalet som massan blir trögflytande, och därmed formbar. Och det är tack vare asfaltens formbarhet som vi har kunnat skapa så många vackra byggnationer och dekorationer runt om i Arboga!

Är du intresserad av hur vi på GW Asfalt kan hjälpa just dig med gjutasfalt i Arboga? Kontakta oss på telefonnummer 08-447 31 30 eller via thomas@gwasfalt.se redan idag!

GW Asfalt - Asfalterar garageuppfarter i Arboga

Alla människor gillar fräsch och fin asfalt. Det är i alla fall övertygelsen hos oss på GW Asfalt, och vi vet vad vi pratar om! Många hus och radhus i Sverige har tillgång till belagda ytor. Det kan handla om mindre asfalterade ytor på tomten, exempelvis promenadstråk och/eller asfalterad terrass i Arboga. Men oftast handlar det såklart om garageuppfarter. En yta som både syftar till att vara parkeringsplats åt bilen och som också kan agera värd för olika lekar för de yngre.

En investering

Den här typen av arbeten är alltid en bra investering i bostaden. Det finns ingenting negativt med att ha ny och fräsch asfalt. När man väljer att asfaltera garageuppfarten till sitt hus i Arboga kan man göra sig själv en stor tjänst. Det har visat sig att en relativt nyasfalterad uppfart, i kontrast till en utsliten sådan, kan höja värdet på bostaden ordentligt. Det är helt enkelt betydligt mer tilltalande för ögat, och det blir till din fördel när du ska sälja!